This website requires JavaScript.
Cập nhật lần cuối vào: 2022-12-07 19:56

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với ANOTRADE (“ANOTRADE”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Các điều khoản sử dụng này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, ứng dụng dành cho thiết bị di động (“Ứng dụng”) và bất kỳ phần mềm, công cụ, tính năng hoặc chức năng nào khác được cung cấp trong việc kết nối với các dịch vụ của chúng tôi; bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để xem, khám phá và tiến hành giao dịch cũng như sử dụng các công cụ của chúng tôi, theo quyết định của riêng bạn, để kết nối trực tiếp với những người khác nhằm mua, bán trên hệ thống chúng tôi(gọi chung là “Dịch vụ”).

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng vì chúng chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bằng cách truy cập, sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ở bất kỳ trường hợp nào, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng dừng truy cập trang web/ứng dụng hoặc dừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác, thuật ngữ “chúng tôi” được sử dụng trong Điều khoản sử dụng bao gồm những người được cấp phép, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp, đại lý, chi nhánh, công ty con, người kế nhiệm và người được ủy quyền tương ứng của chúng tôi.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG:

1- BẠN NHẬN THỨC ĐƯỢC CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH VÀ CÁC SẢN PHẨM PHÁT SINH CỦA CHÚNG.

2- BẠN SẼ CHỊU MỌI RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, CÁC GIAO DỊCH VÀ CÁC SẢN PHẨM PHÁT SINH CỦA CHÚNG.

3- TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TRANG WEB/ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI, THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐÓ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NGUYÊN TRẠNG. BẠN PHẢI TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI.

Ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra, trong tất cả các trường hợp, chúng tôi hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan đến việc tạo, sản xuất và phân phối trang web/ứng dụng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web/ ứng dụng của chúng tôi; bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn tin cậy vào bất kỳ thông tin nào thu được từ trang web/ ứng dụng hoặc thông tin đó do nhầm lẫn, thiếu sót, gián đoạn, xóa tệp, lỗi, vi rút, chậm trễ trong hoạt động, truyền tải hoặc bất kỳ lỗi thực hiện nào, ngoại trừ những trường hợp lỗi do thiên tai, lỗi liên lạc, trộm cắp, phá hủy hoặc các lỗi trường hợp do tin tặc truy cập trái phép vào hồ sơ, chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập, sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi ở bất kỳ trường hợp nào, bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng dừng truy cập trang web/ứng dụng hoặc dừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

THAY ĐỔI

Giá cả và thông tin có trong trang web/ứng dụng của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo và có thể khác nhau tùy theo mỗi người dùng thực hiện giao dịch.

NHÃN HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

Chúng tôi sở hữu và điều hành trang web/ứng dụng {ANOTRADE}. {ANOTRADE} và các từ, tên miền và biểu tượng có liên quan là nhãn hiệu và tài sản của chúng tôi.

Tài liệu có trong trang web/ứng dụng chúng tôi bao gồm nội dung, thiết kế trang web, văn bản, đồ họa cũng như việc lựa chọn và sắp xếp các tài liệu này đều thuộc bản quyền của chúng tôi. Không tài liệu nào từ trang web/ứng dụng có thể được sao chép, tái tạo, tái xuất bản, đăng, truyền hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự cho phép của chúng tôi. Người dùng có thể in, ở dạng bản cứng, các phần của trang web/ứng dụng chỉ với mục đích hỗ trợ giao dịch hoặc khiếu nại với trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào thuộc quyền sở hữu của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác, trên bất kỳ trang web/ứng dụng nào khác, hoặc sửa đổi, phân phối hoặc tái bản tài liệu này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi, nhận xét và đề xuất của bạn để cải thiện trang web/ứng dụng của chúng tôi. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng mọi đóng góp, phản hồi của bạn sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào trong trang web/ứng dụng của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi theo bất kỳ cách nào và cho bất kỳ mục đích nào mà không cần thông báo thêm hoặc bồi thường cho bạn và bạn không giữ lại bất kỳ quyền sở hữu nào khác. Theo đây, bạn chuyển nhượng cho chúng tôi tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, nhãn hiệu, bí quyết và bất kỳ các quyền sở hữu trí tuệ khác) mà bạn có thể đề cập trong bất kỳ phản hồi nào.

NỘI DUNG VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ cũng có thể chứa các liên kết hoặc chức năng để truy cập hoặc sử dụng các trang web và các ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm việc cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin, dịch vụ, ứng dụng hoặc tài liệu của bên thứ ba. Khi bạn nhấp vào một liên kết hoặc truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng của bên thứ ba, mặc dù chúng tôi có thể không cảnh báo bạn rằng bạn đã rời khỏi Dịch vụ của chúng tôi, nhưng bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện (bao gồm cả chính sách quyền riêng tư) của một trang web hoặc địa chỉ điều hướng khác. Các trang web/ứng dụng của bên thứ ba và tài liệu của bên thứ ba đó không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và có thể là các ứng dụng “mở” mà không thể truy đòi được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trang web/ứng dụng và tài liệu của bên thứ ba. Chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang web/ứng dụng bên thứ ba này chỉ để thuận tiện và không xem xét, phê duyệt, giám sát, chứng thực, bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào đối với trang web/ứng dụng hoặc sản phẩm, dịch vụ, tài liệu mà bên thứ ba có liên quan. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng tất cả các liên kết trong trang web/ứng dụng và Tài liệu của bên thứ ba.

SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

Khi sử dụng các dịch vụ email hoặc các ứng dụng nhắn tin, bạn đồng ý chỉ gửi và nhận các tin nhắn và tài liệu phù hợp và bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ liên lạc như email rác, thư rác hoặc bất kỳ tin nhắn trùng lặp nhằm vào các ý đồ như:

- Nói xấu, lạm dụng, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp của người khác(chẳng hạn như quyền riêng tư và công khai).

- Xuất bản, đăng, phân phối và phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, khiêu dâm, lạm dụng, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp.

- Tải lên các tệp có chứa phần mềm hoặc tài liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc quyền riêng tư công khai) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát các quyền đối với chúng hoặc đã nhận được tất cả sự đồng ý cần thiết.

- Tải lên các tệp có chứa vi-rút, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác.

- Quảng cáo, đề nghị trao đổi, giao dịch bất hợp pháp, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác vì bất kỳ mục đích thương mại nào nằm ngoài phạm vi cho phép của chúng tôi.

Bạn thừa nhận rằng các dịch vụ liên lạc là thông tin liên lạc công khai và không riêng tư. Hơn nữa, bạn chấp nhận rằng chúng tôi không xác nhận các thông tin liên lạc của bạn, những người khác, và những thông tin liên lạc đó sẽ không được coi là đã được chúng tôi xem xét, sàng lọc hoặc phê duyệt. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các dịch vụ thông tin liên lạc nhưng có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một dịch vụ thông tin liên lạc và có quyền loại bỏ bất kỳ thành phần nào theo quyết định riêng của chúng tôi nhằm chấm dứt quyền truy cập của bạn vào bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ thông tin, vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, vì bất kỳ lý do gì.

TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Để tránh nghi ngờ, chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào liên quan đến Dịch vụ được dự tính trong Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về giá, sự biến động… nhưng đây không được coi là lời khuyên đầu tư và không nên được hiểu như vậy. Mọi quyết định mua hoặc bán tại các giao dịch là quyết định của bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào về các quyết định đó.

DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG TÀI KHOẢN

Trang web/ứng dụng của chúng tôi chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Chúng tôi thận trọng trong việc duy trì tính bảo mật của trang web/ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi các thông tin hiện tại trong tài khoản của bạn.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ tài khoản nào khác ngoài tài khoản của bạn, hoặc truy cập tài khoản của bất kỳ thành viên nào khác vào bất kỳ lúc nào, hoặc hỗ trợ người khác truy cập trái phép. Việc tạo hoặc sử dụng tài khoản mà không có sự cho phép trước rõ ràng từ chúng tôi sẽ dẫn đến việc tạm dừng ngay lập tức tất cả các tài khoản nói trên, cũng như tất cả các lệnh giao dịch mua/bán đang chờ xử lý.

Bạn cũng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin tài khoản của bạn, bao gồm mật khẩu của bạn, bảo vệ ví liên kết của riêng bạn và cho tất cả các hoạt động bao gồm cả các giao dịch được đăng lên tài khoản của bạn. Nếu có hoạt động đáng ngờ liên quan đến tài khoản của bạn, chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả tài liệu xác thực và đóng băng mọi giao dịch trong khi chờ chúng tôi xem xét.

Bạn có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu bảo mật này hoặc chấp nhận việc chấm dứt tài khoản của bạn. Bạn được yêu cầu thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác qua địa chỉ email gửi tới [đang cập nhật]. Bất kỳ Thành viên nào vi phạm các quy tắc này đều có thể bị chấm dứt hợp đồng và sau đó phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng nào của hệ thống phải chịu. Cuối cùng, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng dịch vụ để thực hiện các hoạt động phạm tội dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, rửa tiền, hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, tài trợ khủng bố hoặc phá hoại ác ý. Chúng tôi sẽ báo cáo tất cả các hoạt động nghiêm trọng cho các cơ quan thực thi pháp luật.

SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có quyền thay đổi, thêm hoặc bớt các phần của các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn sẽ được thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào thông qua Tài khoản của mình. Khi có thông báo như vậy, bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản đã sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi sau khi chúng tôi đăng thông báo về các thay đổi đối với điều khoản có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi, và tất cả các giao dịch tiếp theo của bạn sẽ phải tuân theo các Điều khoản đã sửa đổi.

Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản sử dụng này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được coi là có thể tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các điều khoản sử dụng này, các quyền và nghĩa vụ của bạn phát sinh từ các điều khoản này và/hoặc việc bạn sử dụng trang web, dịch vụ và Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ [đang cập nhật].