This website requires JavaScript.
Cập nhật lần cuối vào: 2022-12-07 19:56

Bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với ANOTRADE. (“ANOTRADE”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm và chỉ trong phạm vi cần thiết cho các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chính sách bảo mật thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn thông qua các trang web và ứng dụng của chúng tôi có tham chiếu đến Chính sách quyền riêng tư này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách quyền riêng tư mà chúng tôi cung cấp.

Trong các mục đích của chính sách quyền riêng tư, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin có thể nhận dạng đối với các cá nhân (ví dụ: tên đăng nhập, địa chỉ ví) và bao gồm thông tin khác (ví dụ: thông tin giao dịch, lịch sử giao dịch…) và thông tin liên quan đến giao dịch. Việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích rõ ràng cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân bao gồm: tên đăng nhập, địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và bất kỳ thông tin khác mà bạn có thể cung cấp trên ứng dụng của chúng tôi. Khi bạn truy cập ứng dụng, thực hiện các giao dịch hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư này định kỳ vì nó được cập nhật theo thời gian. Mọi thay đổi đối với Chính sách bảo mật sẽ có hiệu lực và ràng buộc với bạn ngay sau khi chúng tôi bổ sung những thay đổi đó lên ứng dụng của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư hiện hành được xem xét và cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Ngoài ra, vui lòng xem “Điều khoản sử dụng” của chúng tôi để biết các điều khoản và điều kiện khác ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi.

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trong cơ sở dữ liệu ở các máy chủ. Chúng tôi sở hữu, duy trì và vận hành các máy chủ chứa cơ sở dữ liệu đó. Chúng tôi sử dụng tường lửa và các biện pháp bảo mật khác để bảo vệ máy chủ của mình.

Chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp an ninh để đảm bảo giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn khỏi việc bị đánh cắp, thay đổi và lợi dụng cho những mục đích không chính đáng. Khi bạn gửi một yêu cầu, thực hiện lệnh giao dịch hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn, thông tin cá nhân của bạn là sẽ được mã hóa hoàn toàn trước khi lưu trữ và gửi qua mạng Internet một cách an toàn để chủ động bảo vệ thông tin của bạn từ tin tặc và các lỗ hổng khác.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân về bạn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Trước tiên, trong lần tiếp theo khi bạn liên kết ví , chúng tôi sẽ truy xuất và đối chiếu thông tin của bạn từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giúp quá trình đăng nhập của bạn nhanh, dễ dàng và chính xác hơn.

Chúng tôi cũng sử dụng các giao dịch của bạn và phân tích thông tin từ các giao dịch đó.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để hỗ trợ thực hiện các giao dịch của bạn hoặc các mục đích khác, chẳng hạn như việc giúp bạn đẩy nhanh quá trình thực hiện cho các giao dịch trong tương lai. Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được chúng tôi hoặc bất kỳ bộ phận của chúng tôi sử dụng để liên hệ với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm (bao gồm cả những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cùng với các công ty khác).

Chúng tôi sẽ không cung cấp, bán, cho thuê hoặc cho mượn thông tin cá nhân nào của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào (ngoại trừ bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng cũng phải có nghĩa vụ giữ bí mật hoàn toàn thông tin của bạn hoặc bên thứ ba mua doanh nghiệp của chúng tôi) trừ khi bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy.

Bất kỳ bên thứ ba nhận được hoặc có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi yêu cầu phải bảo vệ thông tin đó và chỉ sử dụng nó để thực hiện các dịch vụ mà họ đang thực hiện cho bạn hoặc cho chúng tôi, trừ trường hợp cần thiết hoặc pháp luật cho phép khác. Chúng tôi đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào cũng sẽ thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo chính sách quyền riêng tư.

Chúng tôi bảo lưu quyền truy cập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi được yêu cầu, tuân thủ luật hiện hành hoặc yêu cầu hợp pháp của chính phủ, hoặc theo đề xuất hợp lý của chúng tôi để vận hành ứng dụng đúng cách và an toàn.

Chúng tôi cũng được phép cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho phía nạn nhân và các bên liên quan trong trường hợp tài khoản của bạn có liên quan đến lừa đảo hay vi phạm pháp luật.

Theo pháp luật hiện hành hoặc phán quyết của tòa án, chúng tôi có thể được yêu cầu phải cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn bạn hoặc bất kỳ cam kết nào mà chúng tôi có thể có với bạn cho cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin về bạn cho các cơ quan pháp luật trong phạm vi chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo luật pháp hiện hành. Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ, sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực thi và áp dụng các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc để ngăn chặn gian lận.

Để xử lý các giao dịch trên ứng dụng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người mua/bán và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ hỗ trợ như ủy quyền thực hiện lệnh giao dịch. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị này không sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho bên thứ ba trong trường hợp chúng tôi chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc chúng tôi bị phá sản. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các công ty con, công ty mẹ và doanh nghiệp của chúng tôi cũng như các pháp nhân và doanh nghiệp trực thuộc khác mà chúng tôi chịu chung sự kiểm soát. Tuy nhiên, tất cả các công ty mẹ, công ty con và pháp nhân trực thuộc và các doanh nghiệp nhận thông tin cá nhân của bạn từ chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này đối với việc họ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân đó.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập liên quan đến các giao dịch để chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của mình các sản phẩm và dịch vụ kịp thời và đáng tin cậy, bao gồm cả việc mua/bán, thực hiện các dịch vụ hậu cần, sắp xếp các dịch vụ môi giới và liên lạc với khách hàng của chúng tôi về tình trạng lệnh giao dịch của họ (bao gồm thông qua ứng dụng theo dõi lệnh giao dịch trực tuyến của chúng tôi, qua điện thoại hoặc e-mail).

Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi, bao gồm cả việc quản lý tài khoản của họ với chúng tôi.

SỬA CHỮA/ CẬP NHẬT/XÓA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và thực hiện điều chỉnh. Bạn cũng có thể tiến hành cập nhật và ngăn chặn các dữ liệu không chính xác bằng cách gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [đang cập nhật] hoặc thông qua nhóm chat của Trung tâm chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện việc cập nhật hay ngăn chặn theo yêu cầu của bạn chỉ trong trường hợp dữ liệu thu thập không phù hợp với điều khoản sử dụng, nghĩa vụ pháp lý và điều hành. Khi có yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cá nhân liên quan đến bạn mà chúng tôi có và việc sử dụng thông tin cá nhân đó của bạn.

Bạn có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào thông qua [đang cập nhật].